projekt
BUDOWLE KOMUNIKACYJNE I MOSTOWE
  • TUNEL TECHNOLOGICZNY POD ULICĄ PAWIĄ W KRAKOWIE
TUNEL SŁUŻĄCY DO PRZEPROWADZENIA MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ POD UKŁADEM DROGOWYM NOWEJ ULICY PAWIEJ W KRAKOWIE. OBIEKT JEDNOKOMOROWY O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ, MONOLITYCZNEJ. DŁUGOŚĆ TUNELU 98m.
PROJEKT : 2007
bullet